Інститут професійних кваліфікацій (ІПК) започаткував проект – «Кваліфікаційна мапа України».

 

Проект ставить за мету надати максимальний і всебічний аналіз наявних трудових ресурсів (кількість учнів навчальних закладів, незайнятого населення, працюючих, безробітних тощо) та побудову моделі їх розвитку в розрізі областей.

Проектом представлені наступні дані:

  • чисельність наявного населення області за статтю та місцем поселення;
  • статево-вікові показники населення області;
  • кількість навчальних закладів вищої та професійно-технічної, їх ліцензійні обсяги;
  • підготовка за напрямами та підготовка за професіями;
  • наявні вакансії в області.

Унікальний програмний продукт, що лежить в основі проекту «Кваліфікаційна мапа України», використовує лише наявну в офіційних джерелах інформацію але й ставить за мету формування максимально адекватних показників формування і розвитку трудового потенціалу областей та України в цілому.

Дані й висновки, наведені на веб-ресурсі Проекту «Кваліфікаційна мапа України», можуть використовуватися широким колом зацікавлених осіб, зокрема при підготовці показників регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, професійній орієнтації, плануванні кар’єрного розвитку.

Проект «Кваліфікаційна мапа України» має посилання www.futureskills.org.ua та відповідні посилання з веб-ресурсу Інституту професійних кваліфікацій www.ipq.org.ua та Репозитарію професійних кваліфікацій www.profstandart.org.ua

Використання результатів проекту «Кваліфікаційна мапа України» дозволить розуміти поточну ситуацію та тенденції розвитку трудового потенціалу країни як однієї з основ забезпечення конкурентоспроможності держави.


Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч