03 листопада 2017 року управлінням освіти і науки облдержадміністрації для головних спеціалістів місцевих органів управління освітою проведено інструктивно-методичну нараду з питань організації інклюзивної форми навчання.

 

Нараду відкрила заступник начальника управління освіти і науки Ганна Зварич, яка звернула увагу присутніх на те, що запровадження інклюзивної форми навчання – вимога часу, потреба нашого сьогодення. Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома доповіла про надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Вона також акцентувала увагу головних спеціалістів, відповідальних за організацію інклюзивної форми навчання) на Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”.

         Головний спеціаліст управління освіти і науки облдержадміністрації Оксана Галюк розглянула проблему запровадження інклюзивної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах області. Вона довела до відома присутніх, що інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує інклюзивний підхід через систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання; використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків; співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; створює позитивний клімат у шкільному середовищі. Незважаючи на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише з боку вчителів та персоналу школи, а й ровесників, батьків, членів родин.

         Питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами є одним із пріоритетів держави у сфері освіти. Відповідно до частини 6 статті 3 Закону України “Про освіту” держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти.

         Статті 19 і 20 Закону України “Про освіту” та низка інших норм Закону системно врегульовують питання здобуття дітьми з особливими освітніми потребами якісної освіти, зокрема через створення інклюзивних та/або спеціальних груп і класів. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

         У 2017/2018 навчальному році у 96 інклюзивних класах області навчаються 140 дітей з особливими освітніми потребами.

         Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня  2017 р. № 588 “Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”, навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма.

         Запровадження інклюзивного навчання створило передумови для інтегрування дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, у загальноосвітній простір. Відповідно до рішення Національної ради реформ від 31 березня 2017 року керівники загальноосвітніх навчальних закладів області мають звертати особливу увагу на забезпечення можливості безперешкодного доступу осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами до першого поверху кожної української середньої школи.

         Про індивідуалізацію навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах області доповіла Галина Гоцко, методист з інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

         Директор комунальної установи Тернопільської обласної ради “Тернопільська обласна психолого-медико-педагогічна консультація” Світлана Лоза розглянула особливості психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному закладі, зокрема реалізацію командного підходу.

         Досвідом роботи щодо організації інклюзивної форми навчання поділилися директор Тернопільського навчально-виховного комплексу № 28 Олена Шевчук і заступник директора Теребовлянського навчально-виховного комплексу Ірина Ковалінська.

         Підсумовуючи нараду, заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ганна Зварич подякувала присутнім за участь і висловила сподівання, що у Тернопільській області на належному рівні буде організовуватися інклюзивна освіта.

 


Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч