На шляху реформування освітянської галузі й творення Нової української школи активізувався в області пошук сучасних інноваційних технологій, модерних тенденцій та орієнтування в цих питаннях на досвід європейських країн.

 

Упродовж 2017 року в установах і закладх освіти області згідно з розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 жовтня 2016 року № 615-од «Про затвердження заходів щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва в Тернопільській області на 2016 – 2020 роки» проведено низку заходів, спрямованих на забезпечення розвитку транскордонного співробітництва.

Так, зокрема, Зборівський коледж ТНТУ імені Івана Пулюя провадить міжнародну співпрацю з жовтня 2012 року – часу підписання Угоди про співпрацю із польським освітнім закладом Спілка технічних шкіл в Цешині ім. полк. Г. Лангера (Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie im. Płk. G. Langera). У 2017 році коледж був учасником Міжнародного проекту «Професійні питання без кордонів» («Ponadnarodowe sprawy zawodowe»), профінансованого Польсько-Українською радою обміну молоддю. З польської сторони учасником проекту була фундація «Можеш знати більше», що діє при Спілці технічних шкіл ім. полк. Г. Лангера. Проект розроблений польськими партнерами, в якому брали участь по 20 учасників з кожної сторони (18 студентів і 2 керівники), його реалізація відбулася в термінах 25-29 вересня 2017 року в містах Цешин, Устронь, Краків (РП). За результатами проекту в коледжі була проведена інформаційна година в коледжі та створена постійно діюча фотовиставка на основі тематичної професійної фотосесії учасників проекту «Професії давні і сучасні». Керівники проекту брали участь у першому Українсько-польському форумі «Неформальна освіта по роботі з молоддю», що проходив у місті Києві 11 та 12 грудня 2017 року.

Тернопільський національний економічний університет (далі – ТНЕУ) брав активну участь в проведенні заходів щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва, зокрема:

Міжнародні конференції «The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS 2017)» ( 21-23 вересня 2017 p., м. Бухарест, Румунія) Організатори: НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем ТНЕУ та Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України – співголова IDAACS 2017 Анатолій Саченко та факультет автоматичного контролю та комп’ютерних наук UPB – співголова IDAACS 2017 Grigore Stamatescu;

XIV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України у XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації» (16-17 березня 2017 року, м. Тернопіль). Організатори: Рада молодих вчених ТНЕУ, Вроцлавський економічний університет, Університет науки та технології Лілль І. Участь у роботі заходу взяли більше 120 учасників, серед яких представники Польщі, СІЛА, Нідерландів, Білорусії, України. Метою конференції було налагодження міждержавних та міжрегіональних молодіжних наукових зв’язків у контексті забезпечення соборності держави, розроблення практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування соціально – економічних систем всіх ієрархічних рівнів в умовах ринкової трансформації, глобалізації та європейської інтеграції;

X-й Ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (29-30 березня 2017 р., м. Тернопіль). Організатори: Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина, кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу ТНЕУ, Університет прикладних наук ІИНОБЕЛКВ, (м. Алькмар, Нідерланди); Орхуський університет (м. Орхус, Данія), Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща). Напрямки роботи конференції: інвестиційні процеси у глобальному середовищі, інституційне забезпечення економічного зростання, новітні підходи в теорії та практиці менеджменту; перспективи розвитку національної економіки, нова парадигма маркетингу, сучасні інформаційні технології у менеджменті та маркетингу; міжкультурні комунікації і сучасні технології у діловому спілкуванні;

Міжнародній науковій студентській конференції «Правова система України в умовах європейської інтеграції: погляд студентської молоді» (3-4 квітня 2017 року, м. Тернопіль). Організатори: кафедра іноземних мов та професійної комунікації ТНЕУ; Вармінсько – Мазурський університет (Республіка Польща), факультет права та адміністрації; Люблінський католицький університет імені Івана Павла II, Інститут права та економіки факультету права і суспільних наук в Сталевій Волі (Республіка Польща); Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет; Національний авіаційний університет, юридичний інститут. Основні тематичні напрямки конференції: актуальні питання розвитку держави і права в умовах європейської інтеграції; співпраця держави і церкви в умовах розвитку громадянського суспільства; тенденції розвитку держави і права (іноземними мовами);

Міжнародній студентській науково-практичній WЕВ – конференції «Актуальні проблеми економіки та управління на сучасному етапі» (19 травня 2017 року, м. Тернопіль). Співорганізаторами зустрічі виступили факультет економіки та управління ТНЕУ, Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща), Люблінський католицький університет Івана Павла II (Республіка Польща), Вища школа економіки м. Бидгощ (Республіка Польща), Білоруський державний економічний університет, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія), Пряшівський університет (Словаччина). Метою науково-практичної конференції було обговорення сучасних трендів трансформаційних процесів економіки в умовах сучасних викликів, ідентифікації існуючих проблем, вироблення практичних рекомендацій щодо забезпечення висхідного розвитку інституційних одиниць та економічної системи в цілому;

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Напрями стійкого зростання у світовій економіці» (20-21 квітня 2017 року, м. Тернопіль). Співорганізаторами конференції виступили Технологічний університет Західної Македонії (м. Касторія, Греція), Університет Лодзя (Республіка Польща), Економічна Академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія), Університет Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина), Університет Тарту (м. Тарту, Естонія). Робота конференції здійснювалась за такими напрямками орієнтація національних економік на стійке глобальне зростання та поступовий вихід із стану стагнації; перспективи трьохстороннього підходу до розвитку світової економіки з охопленням заходів грошово-кредитної політики, податково-бюджетної і структурної політики; скорочення боргового навантаження і Україна; зростання життєвого рівня та скорочення безробіття; фінансова підтримка реалізації макроекономічної політики країнами, що розвиваються; зростання економічного потенціалу України в системі глобальної економіки.

ТНЕУ успішно брав участь у міжнародних освітніх проектах, програмах, фондах та грантах а саме: Україно-польському проекті «Школа польського та європейського права» (Ягеллонський університет, м. Краків, Республіка Польща); Інноваційні стратегії територіального розвитку V4: досвід для України (Консорціум університетів Вишеградської четвірки); Проекті «Кредитна мобільність (КА1 Erasmus +)» (Ягеллонський університет, Економічний університет в Катовіцах, Вроцлавський економічний університет, Жешівський університет, Республіка Польща).

У рамках заходів, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва 12 січня 2017 року відбувся візит до міста Теребовлі, в тому числі і до Теребовлянського вищого училища культури, делегації із Канопніци (Республіка Польща), а саме учнів гімназії в Радавчіку Другім села Мотич разом із наставниками та представниками гмінної ради. Студентами закладу освіти була представлена презентація основних напрямків фахової підготовки студентської молоді училища.

Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації на письмове прохання представника Секретаріату Генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді щодо розповсюдження інформації про можливість навчання за новою акредитованою програмою підготовки магістрів англійською мовою на юридичному факультеті Університету ім. Коменського в м. Братіслава (Республіка Словаччина) серед студентської спільноти закладів вищої освіти області, які здійснюють підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальностей «Право», «Міжнародне право» було надіслано листи ректору Тернопільського національного економічного університету та директору Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола з проханням сприяти поширенню цієї інформації серед зацікавлених осіб.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (далі – ТНТУ) в сфері надання освітніх послуг тісно співпрацює з Університетом «Люблінська політехніка» (Республіка Польща), пріоритетним напрямком розвитку якої є програми подвійних дипломів. У 2017 році за даною програмою в Університеті «Люблінська політехніка» навчалось 11 студентів ТНТУ. Окрім цього, на базі Інституту інформаційних та технологічних систем польського вишу науковцями кафедри будівельної механіки ТНТУ проводились наукові дослідження.

ТНТУ підписав угоду про співробітництво з Технічним університетом міста Кошице (Словацька республіка). Зокрема проведення спільних конференцій, обміну студентами та викладацьким складом закладів вищої освіти. Окрім цього, з вищезазначеним університетом виконується спільний українсько-словацький проект «Дослідження закономірностей розтріскування та зношування матеріалів металургійного обладнання».

У рамках програми розвитку транскордонного співробітництва в Тернопільській області, з метою вивчення досвіду ведення освітнього процесу, викладачі Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського відвідали заклади вищої освіти Республіки Польща.

З метою поглиблення співпраці з науковцями Республіки Польща з питань педагогіки фахівці Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти приймали участь у роботі Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції «Освіта 21 століття – загрози, проблеми та перспективи глобального дня» (Педагогічний факультет Гуманітарної академії Олександра Гієштора, м. Пултуск), V Міжнародній науково-практичної конференції «Ідея суспільства для всіх. Сучасні виміри виключення і підтримки на окремих етапах життя людини» (м. Шьрода Вєлькопольска), Міжнародній науковій раді католицьких педагогів «Ресоціалізація у сім'ї: форми та наслідки. Батьківство: вчора, сьогодні, завтра» (Інститут католицької педагогіки, м. Стальова Воля).

У НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія ім. Степана Балея» Тернопільського району триває робота в межах народознавчого польсько-українського проекту для старшокласників «Оживити легенду», який передбачає зустрічі з місцевими краєзнавцями, екскурсії до історичних, культурних та сакральних пам’яток, вивчення легенд, пов’язаних із замками, давніми храмами, написання науково-дослідницьких робіт за результатами роботи тощо. Протягом 5-8 грудня 2017 року у рамках проекту відбувалась поїздка делегації освітян Тернопільського району у м. Катовіце (Республіка Польща).

Продовжується листування через електронну пошту між педагогічними та учнівськими колективами НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м. Копичинці Гусятинського району та гімназії імені Станіслава Сташіца №13 м. Варшава (Республіка Польща). У серпні 2017 року вчитель української мови і літератури ЗОШ І-ІІІ ст. села Клювинці Гусятинського району Балицька І.Я. взяла участь у проекті транскордонного співробітництва в рамках виконання операційної програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Україна-Польща-Німеччина» (участь в українсько-польському тренінгу «Демократичні ініціативи» 24-27 серпня 2017 року у місті Львові).

З метою ознайомлення із основними вимогами щодо вступу у заклади вищої освіти Словаччини та Польщі учні закладів загальної середньої освіти Чортківського району зустрічались з їх представниками.

Налагоджено тісну співпрацю між Юськовецькою загальноосвітньою школою І – ІІІ ступенів Ланівецького району та гімназією міста Томіце (Республіка Польща).

У рамках реалізації програми DOBRE 7 жовтня 2017 року відбулася зустріч адміністрації шкіл та педагогічних працівників м. Щецина (Республіка Польща) із освітянами Байковецької об’єднаної територіальної громади. Директори шкіл, учителі-предметники та адміністрація закладів культури із Щецина відвідали Байковецьку ЗОШ І-ІІ ст, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ст. імені О. Г. Барвінського – ДНЗ».

Гримайлівською санаторною загальноосвітньою школою-інтернатом І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради вивчаються шляхи розвитку транскордонного співробітництва з «Українською школою» міста Вроцлава (Республіка Польща) за сприяння голови Тернопільського культурно-просвітницького полонійського товариства Войнової М.В.

У рамках проекту «Опіка над дитиною зі спеціальними освітніми потребами», з метою запозичення досвіду корекційно – розвивальної та реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, 15-19 травня 2017 року педагоги Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру та Теребовлянського навчально-виховного комплексу, в складі робочої групи з України, відвідали в Республіці Польща (Мала Дульча, Радомишль Великий) заклади освіти дошкільного типу та спеціальні заклади освіти, де проходять комплексну реабілітацію діти з особливими освітніми потребами. Організатором цього заходу було Товариство «Nasza Gmina» та його директор п. Анджей Пшибишевський.

У рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» команда учнів Теребовлянського навчально-виховного комплексу у квітні 2017 року брала участь у змаганнях для шкіл «Разом збережемо культурну спадщину!».

Також у липні 2017 року учні та педагоги цього закладу відвідали м. Радомишль Великий у Польщі, беручи участь у проекті з обміну учнівською молоддю «Польща та Україна – діалог культур».

Окрім цього, для учнів Теребовлянського навчально-виховного комплексу було організовано зустріч з асистентом професора інженерно-екологічного університету у м. Мішкольц (Угорщина) Томасом Мадарашем, під час якої обговорювалися світові екологічні проблеми (листопад 2017 року).

Уже третій рік поспіль в рамках міжнародного проекту «Рівним кроком» заклад освіти І-ІІІ ступенів «Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр» співпрацює з Товариством осіб неповносправних та навчально-реабілітаційним центром в місті Замостя (Республіка Польща).

Тернопільське обласне територіальне відділення Малої академії наук України спільно з Всеукраїнською екологічною лігою створили робочу групу з питань підготовки екологічного проекту відповідно до Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», в рамках роботи якої відбулась зустріч із польськими експертами щодо участі у мікропроектах цієї програми, де окреслено напрямки роботи та підготовки бізнес-плану, а також створення міжнародної школи «Літня академія братерства», що сприятиме обміну учнями закладів загальної середньої освіти та вивченню історико-культурних пам’яток. На даний час йде пошук польського партнера для реалізації даного проекту.

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді тісно співпрацює з Департаментом охорони здоров'я та соціальних справ Міського управління Вроцлава (Республіка Польща) під егідою Вроцлавського Природничого Університету в рамках Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної спрямованості, темою якого у 2017/2018 навчальному році є тема «Загадкове життя домашніх улюбленців».


Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч