За національною системою рейтингового оцінювання закладів вищої освіти, що здійснює Міністерство освіти та науки України,ТНЕУ належить до провідних економічних закладів вищої освіти України за індексом міжнародної активності.

 

Університет бере активну участь у наступних асоціаціях:

 • Мережа університетів Східної Європи ( з 2014 року);
 • Міжнародна культурно-освітня асоціація (ICEA) (м. Чикаго, США) (з 2014 року);
 • Мережа університетів прикордоння (з 2013 року);
 • Таллуарська мережа (з 2012 року);
 • Велика хартія університетів (з 2008 року);
 • Європейська асоціація університетів (з 2007 року);
 • Європейська асоціація міжнародної освіти (з 1999 року).

Тернопільський національний економічний університет уклав 96 угод з закладами вищої освіти 28 зарубіжних країн, з яких 58 угод – із закладами вищої освіти 17 країн Європейського Союзу, а також Грузії, Канади, США, Китаю, Білорусі, Казахстану, Молдови, Боснії та Герцеговини, Македонії. Найбільше (32) угод про співпрацю укладено із закладами вищої освіти Республіки Польща.

Продовжується міжнародна співпраця університету в рамках виконання  9 спільних освітньо-професійних програм, а саме:

Програми двох дипломів із:

– Люблінським католицьким університетом (м. Люблін, Республіка Польща);

– Вроцлавським економічним університетом (м. Вроцлав, Республіка Польща);

– Вищою школою інформатики та економіки Товариства «Знання» (м. Ольштин, Республіка Польща);

– Університетом прикладних наук імені Яноша Кодолані                                    (м. Секешфехервар, Угорщина);

– Університетом прикладних наук і мистецтв (м. Дортмунд, Німеччина);

– Університетом Гренобль Альпи (м. Гренобль, Франція);

Програма підготовки PhD (програма підготовки доктора філософії) спільно з Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (м. Козані, Греція);

Німецькомовна інтегрована навчальна програма з підготовки бакалаврів та магістрів на Українсько-німецькій факультет-програмі спільно з Дрезденським технічним університетом (м. Дрезден, Німеччина) за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD);

Українсько-американська програма з підготовки бакалаврів з комп’ютерних наук спільно з Університетом штату Мен (м. Ороно, США);

Англомовна програма з міжнародної економіки та туризму;

Українсько-грецька програма підготовки магістрів з бізнес-адміністрування;

Українсько-польська програма;

Школа польського і європейського права спільно з Ягеллонським університетом (м. Краків, Республіка Польща);

Бізнес-школа ТНЕУ спільно з Естонською школою бізнесу (Естонія).

Окрім цього, Тернопільський національний економічний університет здійснює підготовку іноземних студентів. Станом на початок листопада 2017 року у закладі вищої освіти навчалося 160 іноземних громадян із                  21 країн світу (на бакалавраті – 122особи, у магістратурі – 19 осіб, на підготовчому відділенні – 19 осіб).

Зростанню чисельності іноземних студентів сприятиме відкриття франкомовної програми з напряму підготовки «Міжнародна економіка» та налагодження партнерських контактів з організаціями, що займаються залученням студентів із Китайської Народної Республіки.

У 2017році Тернопільський національний економічний університет брав участь у 12- ти міжнародних освітніх програмах та фондах.

На протязі останніх років динаміка міжнародної мобільності професорсько-викладацького складу університету за основними показниками залишається стабільною та позитивною, що свідчить про зростання активності університету в міжнародному освітньому просторі.

Останні роки Тернопільський національний економічний університет активно працює над розширенням напрямів міжнародної діяльності, що відкриває студентам можливості для отримання елітної освіти в рамках міжнародної співпраці. В 2017 році 150 студентів університету брало участь у різних формах академічної мобільності, що в 1,7 рази більше, ніж у 2016 році.

Розвиваючи мобільність студентів, заклад вищої освіти бере активну участь у процесах інтернаціоналізації та глобалізації вищої освіти, підготовки кваліфікованих спеціалістів; підтримує соціальні, економічні, культурні зв’язки та суспільно-політичні взаємовідносини з іншими країнами.

На сьогоднішній день студенти університету мають можливості для підвищення рівня знань, покращення мовних навичок завдяки активній участі у міжнародних наукових заходах та закордонних практиках, навчаючись за програмами міжнародного академічного обміну та в закордонних мовних школах. Відрядження відбуваються як у рамках укладених угод між Тернопільським національним економічним університетом та його партнерами, так і за здобутими студентами грантами та стипендіями, а також за програмами обміну між Україною та зарубіжними країнами.

Користуючись перевагами міжнародної академічної мобільності, студенти університету можуть:

 • випробувати себе в іншій системі організації вищої освіти;
 • набути нових знань та навичок;
 • удосконалити рівень володіння іноземною мовою;
 • набути професійного досвіду роботи у період проходження практики чи стажування;
 • ознайомитися із зарубіжною культурою, історією, вивчити звичаї країни;
 • відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Відкриття Міжнародного центру освіти та розвитку Тернопільського національного економічного університету (Україна) та Інституту європейської інтеграції (Республіка Польща) – інноваційної інституції, що створена з метою забезпечення формування освітнього, наукового, комунікаційно-бізнесового підґрунтя для економічної, проектної, міжкультурної інтеграції різних професійних і суспільних груп України та Польщі на основі формування органічної матриці співробітництва в управлінській, правовій, господарській та соціальній площинах, є на сьогоднішній день знаковою подією як для України так і Республіки Польща.

Основними завданнями Міжнародного центру освіти та розвитку є наступні:

 • освіта та підготовка персоналу польської та української сторони для забезпечення польсько-української співпраці;
 • проведення досліджень правової та економічної систем Польщі та України з метою виявлення розбіжностей, що викликають конфлікти та взаємне нерозуміння між польськими та українськими інституціями;
 • підготовка юридичних порівняльних досліджень права Польщі, України та Європейського Союзу;
 • проведення наукової експертизи та аналізу в різних секторах економіки, розвитку суспільного життя на кожному ієрархічному рівні;
 • навчання в сфері права Європейського Союзу;
 • створення спільних навчальних програм на рівні денної, заочної та післядипломної форм навчання (у тому числі он-лайн);
 • проведення навчань, семінарів та тренінгів;
 • організація літніх та зимових шкіл з проблематики різних сфер економіки;
 • навчання польської та української мов на рівні, що дозволяє займатися професійною перекладацькою діяльністю на обох мовах;
 • організація стажувань та навчальних курсів для різних соціальних та професійних груп;
 • підготовка фахівців для належного та ефективного використання проектних фондів Європейського Союзу;
 • організація стажувань та практик студентів та викладачів.

Реалізація вищеозначених завдань дасть можливість не тільки формувати позитивний імідж українського університету, створюючи атмосферу, яка приваблює талановиту молодь з усіх куточків України та Європейського Союзу, а й популяризувати національну освіту на теренах Європи та зміцнювати  її авторитет на міжнародній арені.


Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч