Зв’язки із зарубіжними науковими, громадськими та культурно-освітніми інституціями – вагомий показник входження Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в європейський науково-освітній простір. 


Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч