Упродовж 2017-2018 н.р. Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти залучав методистів і педагогів  до різних форм методичної роботи з упровадження курсу «Фінансова грамотність» в навчальний процес закладів освіти області.

 

Нині цей курс вивчається в 2–10-х класах 70-ти закладів освіти Тернопільщини.    

За ініціативи й супроводу працівників Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти в минулому навчальному році в рамках освітнього проекту «Фінансова грамотність» проведено понад 22 освітні заходи:  семінари, тренінги, практикуми та інші практичні дії, до яких активно долучалися педагоги, учні та їхні батьки, студенти вузів, представники місцевих громад.

Так, у 80 заходах  святкування Money Week – 2018 брало участь понад 2250 учнів і 460 дорослих (вчителі, батьки, співробітники фінансових установ).

У рамках викладання курсу «Фінансова грамотність» успішно використовувалося наявне навчально-методичне забезпечення для 2-10 класів: навчальні програми, робочі зошити, навчально-методичні посібники учителя, інтерактивні посібники.

Як відомо, в основу Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, який набере чинності з 1 вересня 2018 року, визначено ключові компетентності, серед яких вагоме місце належить компетенції підприємливість та фінансова грамотність.

3 – 4 липня 2018 року в Тернопільському ОКІППО відбулося підсумкове навчання-тренінг «Використання інноваційних технологій навчання на уроках фінансової грамотності для вчителів початкових класів».

Учасники тренінгу дізналися про сучасні методи та прийоми у викладанні курсу «Фінансова грамотність», використовуючи нові техніки і технології навчання, ознайомилися з навчально-методичним забезпеченням, курсу «Фінансова грамотність». Педагоги також поділилися власними напрацюваннями щодо викладання курсу «Фінансова грамотність» у початковій школі.  

 


Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч