З метою формування у суспільстві рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання стереотипних уявлень про роль чоловіка і жінки, рівного розподілу обов’язків щодо виховання дітей у закладах освіти області протягом минулого навчального року проведено бесіди, зустрічі за круглим столом, рольові ігри, диспути, години класного керівника, тренінги, конкурси малюнків, лекції, усні журнали на теми: “Ґендерна рівність між чоловіком та жінкою в суспільстві”, “Етика взаємин хлопців і дівчат”, “Законодавство України про ґендерну рівність”, “Стать і ґендер”, “Аналізуємо ґендерні стереотипи”, “Сім’я – партнерство статей”, “Ґендерному паритету – бути!”, “Ґендерний розвиток підлітків”, “Вплив ґендерних стереотипів на формування особистості школяра”, “Ґендер у сім’ї, на роботі, в політиці” та ін.

 

Пріоритетним напрямом реалізації державної політики з питань впровадження ґендерних підходів у закладах освіти області є ґендерні аспекти усвідомленого батьківства. З цією метою у закладах освіти області проведено родинні свята на теми: “Мій родовід”, “Мамина пісня”, “Шануй матір свою, шануй батька свого”, “Тепло отчого дому”, “Сторінками родинного альбому”, “Благословенне слово – Тато”, “Кожна дитина – у колі родини”. З метою педагогічного всеобучу батьків створені та функціонують школи молодих батьків у закладах дошкільної освіти області, в яких проводяться родинні спортивні змагання: “Тато, мама і я – спортивна сім’я”, “Зростаймо дужі і сміливі” та ін.

Науково-педагогічними працівниками Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти надається інформаційна та науково-методична підтримка впровадження ґендерного підходу в навчально-виховний процес. У науково-педагогічній бібліотеці ТОКІППО організовано постійно діючу виставку з питань ґендерної рівності.

На курсах підвищення кваліфікації ТОКІППО для всіх категорій педагогічних працівників області читаються лекції: “Ґендер в освіті”, “Формування ґендерної культури молоді”.

Спільно з Центром ґендерних студій Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка для педагогічних працівників, які проходять курси підвищення кваліфікації, розроблено анкету опитування громадської думки з питань участі жінок у політичних процесах.

Питання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків розглядаються на факультативних заняттях: “Етика і психологія сімейного життя”, “Сімейні цінності” (факультативами охоплено 26 шкіл).

Кафедра змісту й методики навчальних предметів ТОКІППО видала брошуру з методичними матеріалами конференції “Рівність, лідерство, спілкування в Європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс”, в якій поміщений виступ Свідерського Ю.Ю. на тему: “Ґендерні аспекти соціалізації шкільної молоді”.

У методичні установи області надіслано методичні рекомендації щодо проведення в закладах освіти Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня батька.


Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч