Методичні рекомендації з актуальних питань функціонування закладів освіти в ОТГ

 

Переведення працівників в об’єднані територіальні громади та заповнення трудових книжок

Відносини, які виникають під час добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст регулюються Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII із наступними змінами. Законом визначено, що об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об'єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об'єднаною територіальною громадою. 

Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) у разі зміни власника підприємства, дія трудового договору працівника продовжуєтьсята ніяких записів про звільнення не вноситься. Відповідно, з педагогічними працівниками навчальних закладів, які перейшли у власність об’єднаних територіальних громад, трудовий договір не припиняється.Отже ніяких заяв на ім’я голови об’єднаної громади про переведення у зв’язку із зміною власника навчального закладу писати не потрібно.

Проте, у випадку зміни назви навчальної установи відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. за №58, листа Міністерства соціальної політики України від 10.05.2012 р. за №75/06/186-12 в трудову книжку (графа 3) необхідно внести запис до прикладу «Петрівську загальноосвітню школу І –ІІІ ступенів перейменовано у Петрівську загальноосвітню школу І –ІІ ступенів» (зазначити підставу).

Звільнення працівників можливе лише під час скорочення чисельності або штату працівників, ліквідації, реорганізації закладів, установ освіти. Відповідно, врегулювання трудових відносин здійснюється згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП, з дотриманням встановлених законодавством гарантій та прав педагогічних працівників, тобто обов’язкового попередження працівника не пізніш як за 2 місяці до звільнення.

 

Прийняття керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до ст.26 ЗУ «Про загальну середню освіту» призначення на посаду та звільнення з посади керівника загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою.

Проте ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до повноважень органів місцевого самоврядування належить управління закладами освіти, які належать територіальним громадам або передані їм. Крім того, у жовтні 2015 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про порядок призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності за результатами конкурсного відбору (13.10.2015 № 827). Даною постановою рекомендовано органам місцевого самоврядування запровадити відкриті конкурси на посади директорів шкіл комунальної форми власності.

Наразі органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення щодо запровадження конкурсу на посади директорів шкіл. Якщо таке рішення буде прийнято, то відповідно необхідно порядок призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів затвердити рішенням сесії районної/міської/селищної/сільської ради у відповідності до підпорядкування, прописати це у статуті навчального закладу та посадовій інструкції директора.

Згідно ст. 24 частини 2 ЗУ «Про загальну середню освіту» посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти. 

Отож, призначенню особи на посаду директора має передувати атестація, яка здійснюється відповідно до ч.4 ст.54 Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, за¬твердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.10 № 930 із змінами та доповненнями.

Згідно Порядку призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 13.10.2015 № 827, претендент на зайняття посади має подати до конкурсної комісії документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам. Відповідно, поряд з іншими документами необхідно подати атестаційний лист з рішенням атестаційної комісії щодо рекомендацій для призначення на посаду керівника. Отже, засідання атестаційної комісії має передувати конкурсній процедурі. 

 

Прийняття та звільнення педагогічних працівників

У зв’язку з створенням об'єднаних територіальних громад виникають запитання щодо того, хто ж має приймати та звільняти з роботи педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які перейшли у власність об’єднаних територіальних громад.

 Відповідно до ч. 2 ст.26 Закону України «Про загальну середню освіту» призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників державного та комунального загально-освітнього навчального закладу здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу. Тобто, якщо в міській/селищній/сільській раді створено відділ освіти (юридичну особу), то проблем немає. Якщо ж, відділу освіти немає, то виконавчий комітет, може відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» делегувати дані повноваження директорам загальноосвітніх навчальних закладів. (це зробити розпорядчим актом ради, прописати це у статуті навчального закладу, у посадових інструкціях директора та педагогічних працівників)

 

Трудові відносини у системі дошкільної освіти

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника та заступника керівника комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою. Тобто, якщо в міській/селищній/сільській раді створено відділ освіти (юридичну особу), то приймає і звільняє начальник відділу. Якщо ж, відділу освіти немає, то - голова міської/селищної/сільської ради .

Педагогічних та інших працівників призначає на посади та звільняє з посад його керівник.

Атестація педагогічних працівників.

У зв’язку із прийняттям законів України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», «Про співробітництво територіальних громад» та внесенням змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виникла необхідність організаційних змін у проведенні атестації педагогічних працівників навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад.

Відповідно до ч.4 ст.54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Так, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, за¬твердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.10 № 930 (далі — Типове положення) передбачено п.2.1. для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів. 

Таким чином, для атестації педагогічних працівників закладів освіти, які з 01.01.2016 року перейшли у підпорядкування об’єднаних територіальних громад, створення власних атестаційних комісій є неможливим, оскільки утворення після 20.09.2015 нових атестаційних комісій законодавством не передбачено, але є можливим розширення складу існуючих атестаційних комісії із включенням до їх складу представників з об’єднаної громади, так як відповідно до п. 2.6 типового положення кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п'яти осіб, отже більше може бути, або керуючись п.6.10 Типового положення атестацію педагогічних працівників закладів освіти об’єднаних територіальних громад, на підставі звернення об’єднаної громади до департаменту освіти і науки ОДА слід провести атестаційними комісіями III рівня включивши наказом департаменту освіти і науки ОДА до повноважень атестаційних комісій III рівня атестацію тих педагогічних працівників закладів освіти об’єднаних територіальних громад, які атестуються атестаційною комісією ІІ рівня або делегувати наказом департаменту освіти і науки ОДА атестаційним комісіям ІІ рівня проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти об’єднаних територіальних громад.

Також, право делегування передбачено ч.1 статті 10 ЗУ «Про співробітництво територіальних громад» органи місцевого самоврядування суб'єктів співробітництва на підставі договору про співробітництво можуть делегувати одному з суб’єктів співробітництва здійснення повноважень щодо проведенню атестації педагогічних працівників. 

Порядок атестації педагогічних працівників, прийняття рішень щодо яких належить до компетенції атестаційних комісій навчальних закладів, залишився незмінним. 

 

Приведення назви посади у відповідність з нормативними документами

В навчальних закладах області мають місце випадки неправильного зазначення у трудових книжках назв посад, на яких працюють та працювали працівники. Нерідко ці помилки були допущені дуже давно, а з їх негативними наслідками працівники стикаються тепер при виході на пенсію, при обчисленні педагогічного стажу для виплати надбавки, при працевлаштуванні на іншу роботу тощо.

Наприклад, коли у трудовій книжці замість запису «вчитель початкових класів» зазначено «класовод», заступник з науково-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі тощо. 

Звертаємо Вашу увагу, що роботодавець не має права називати посади на власний розсуд, оскільки державою запроваджені певні стандарти цих назв. Відповідно до п. 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту України від 29.07.1993 року № 58, записи про найменування посади, на яку прийнятий працівник, повинні проводитись відповідно до Класифікатора професій. Зараз діє Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року.

Крім того, протягом останніх десятиріч у галузі освіти відбувалися зміни в найменуванні посад. Відповідно, мали бути внесені зміни у трудові книжки працівників. Для внесення змін у трудові книжки потрібно видати відповідні накази.

Кожна ситуація щодо неправильної назви посади має свої особливості (чи вжито застарілу назву при прийнятті на роботу, чи не перейменована посада під час трудових відносин, чи вжита назва посади, якої взагалі не існувало тощо), а тому в кожному випадку необхідно обирати індивідуальний шлях вирішення даної проблеми. Але в усіх випадках необхідно видати наказ про приведення назви посади у відповідність з нормативними документами з дотримання вимог чинного законодавства та внести відповідні записи у трудові книжки. 

 


Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч