Система вищої освіти області спрямована на задоволення потреб особистості, ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому, включає підготовку кадрів з вищою освітою за спектром напрямів, спеціальностей та освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

 

Підготовка фахівців в області здійснюється за такими основними напрямами: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, сфера обслуговування, медицина, освіта, культура.

На початок 2017/2018 навчального року мережа вищих навчальних закладів області різних типів та рівнів акредитації налічує 29 навчальних закладів, з них: 4 університети (в тому числі 3 національних), 3 інститути (1 - структурний підрозділ вищого навчального закладу IV p.a.), 1 академія, 18 коледжів (з них 7 - структурні підрозділи вищих навчальних закладів III-IV p.a. області), 3 училища. Із перелічених - 18 вищих навчальних закладів державної форми власності, 3 - приватної, 7 - комунальної, 1 - в підпорядкуванні Укоопспілки.

Зменшення кількості вищих навчальних закладів області зумовлено тим, що з 01.08.2017 року припинено діяльність ПВНЗ «Бучацький інститут менеджменту і аудиту» (Рішення Ради засновників від 01.08.2017 року (протокол № 6) «Про припинення діяльності приватного вищого навчального закладу «Бучацький інститут менеджменту і аудиту» шляхом ліквідації»).

Контингент. Станом на 01 жовтня 2017 року у вищих навчальних закладах області навчається 44,2 тис. студентів, в тому числі: 13,8 тис. осіб - у коледжах та училищах (вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації); 3,3 тис. осіб - в інститутах та академії (вищих навчальних закладах III рівня акредитації); 27,1 тис. осіб - в університетах (вищих навчальних закладах IV рівня акредитації); 34,1 тис. осіб - на денній формі навчання, 10,1 тис. осіб - на заочній формі навчання та 2 особи - на вечірній формі навчання. За кошти державного бюджету здобувають освіту 22,2 тис. осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб - 22,0 тис. осіб. У шести вищих навчальних закладах, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету навчається 5638 студентів, що становить 12,8 відс. від загального контингенту студентів області.

У вищих навчальних закладах області навчається більше 869 дітей різних соціально незахищених категорій (375 студентів з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 494 студента - інваліда).

Окрім цього, під час вступної кампанії 2017 року до вищих навчальних закладів області було зараховано 61 учасника та 124 дітей учасників антитерористичної операції на Сході України, 7 дітей, яким згідно п.6. ст. 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильській катастрофи» надано право пільгового зарахування.

Обласною державною адміністрацією здійснюється підтримка дітей, що навчаються у вищих навчальних закладах комунальної форми власності Тернопільської області, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, шляхом відшкодування витрат на навчання відповідно до обласної Програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки (зі змінами, внесеними рішеннями Тернопільської обласної ради від 15 жовтня 2015 року № 2019 і від 04 січня 2016 року № 31).

Доступ до вищої освіти. У 2017 році до вищих навчальних закладів області зараховано 11,4 тис. осіб: з них до коледжів та училищ (вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації) - 3,7 тис. осіб; до університетів, інститутів, академії (вищих навчальних закладів ІИ-ІУ рівнів акредитації) - 7,7 тис. осіб.

Випуск. Випуск у 2017 році становив 15,5 тис. осіб, з них 3,9 тис. осіб закінчили коледжі та училища (вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації) та 11,6 тис. осіб - університети, інститути, академію (вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ рівнів акредитації).

Педагогічні та науково-педагогічні кадри. Навчальний процес у вищих навчальних закладах області забезпечують 1759 осіб штатних педагогічних кадрів та 2456 осіб штатних науково-педагогічних кадрів. Серед основного персоналу викладачів вищих навчальних закладів нараховується 2089 докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів.

Матеріально-технічна база. Загальна площа навчально-лабораторних корпусів вищих навчальних закладів області становить 572,2 тис. м2. На одного студента області припадає 12,95 м площі навчально - лабораторних корпусів. Житлова площа гуртожитків становить 113, 2 тис. м2. На балансі навчальних закладів є 99 спортивних споруд та 339 комп’ютерних класів та лабораторій.

 


Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч