18 лютого 2016 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів».

Тільки незначна частина вищих закладів освіти має власні періодичні наукові видання, занесені до Міжнародної наукометричної бази даних. Таке високе визнання отримав науковий часопис «Кременецькі компаративні студії» Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Збірник проіндексовано в міжнародній наукометричній базі «Іndeх Сореrпісus Іnternational» (Республіка Польща) за галузями знань ”Літературознавство“ та ”Лінгвістика“.

З метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, загальнокультурної підготовки здобувачів вищої освіти, Міністерство освіти і науки України рекомендує вищим навчальним закладам при розробці навчальних планів, робочих навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік забезпечити викладання дисциплін, що формують компетентності з історії та культури України, філософії, української мови із загальним обсягом не менше 12 кредитів ЄКТС, якщо відповідні дисципліни не є профільними. 

Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч