Система вищої освіти області спрямована на задоволення потреб особистості, ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому, включає підготовку кадрів з вищою освітою за спектром напрямів, спеціальностей та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, освітнім ступенем бакалавр і магістр та здійснюється за такими основними напрямами: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, сфера обслуговування, медицина, освіта, культура.

 

Фестиваль професій «Гостини в ТНПУ» стартував у Тернопільському педагогічному університеті ім. В. Гнатюка.

Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч