Система вищої освіти області спрямована на задоволення потреб особистості, ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому, включає підготовку кадрів з вищою освітою за спектром напрямів, спеціальностей та освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

 

Магістранти Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка дискутували про виклики та орієнтири сучасної освіти.

Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч