Відповідно до віку, розвитку та стану здоров’я дітей в області створено оптимальну мережу інтернатних навчальних закладів, при цьому здійснено заходи щодо її удосконалення та модернізації. Так, для задоволення освітніх потреб дітей, які потребують державної підтримки, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, хворих дітей, яким необхідне тривале лікування та реабілітація, обдарованих дітей в області функціонують 13 інтернатних закладів освіти обласного підпорядкування: 5 спеціальних, у тому числі 3 навчально-реабілітаційні центри, 3 санаторних школи-інтернати, дитячий будинок для дітей шкільного віку (єдиний комунальний заклад для статусних дітей), ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, колегіум-інтернат з поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування, загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням трудового навчання із спеціальними класами, навчально-виховний комплекс з гімназійним відділенням, класами з поглибленим вивченням іноземних мов та спеціальними класами, де у 2014/2015 н.р. здобували освіту 1963 вихованці.

Продовжують функціонувати дві загальноосвітні школи-інтернати у Кременецькому районі та м. Чортків (952 учні).

Незважаючи на поширення інтеграційних процесів у системі освіти, інтернатні заклади продовжують забезпечувати конституційне право на якісну освіту, державну підтримку та соціальний захист найбільш уразливих категорій дитячого населення. Нині саме у таких навчальних закладах є можливість спеціально організувати навчально-виховний процес у комплексному поєднанні з корекційно-розвитковою роботою відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей, створити умови для  допрофесійної та професійної підготовки дітей з інвалідністю.

Навчально-виховний процес інтернатних закладів спрямований на підготовку дитини до самостійного життя, де особливе місце посідає трудова і професійна реабілітація. Так, 5 навчальних закладів здійснюють професійну підготовку за напрямками «взуттьовик з ремонту взуття», «швачка», «кравець», «кухар», «оператор комп’ютерного набору» відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України.

З метою забезпечення ранньої соціальної реабілітації та відновного лікування дітей дошкільного віку відкрито 7 дошкільних відділень  на базі спеціальних та санаторних інтернатних закладів. Крім того, у трьох інтернатних закладах функціонують спеціальні класи для дітей зі зниженим зором, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю, що дозволяє реалізувати індивідуальну освітню програму для дітей, які перебувають на диспансерному обліку.

Щороку оновлюється та модернізується навчально-реабілітаційна база: тифло-комп’ютерні комплекси, логопедично-лінгафонні та комп’ютерні центри, кабінети лікувальної фізкультури, тренажерні зали та ін. У всіх спеціальних навчальних закладах функціонують комп’ютерні комплекси з використанням корекційно-розвиткових програм. Педагогічні працівники для проведення корекційно-розвиткових занять використовують методичні посібники і корекційні матеріали, придбані за благодійні і спонсорські кошти. У навчально-реабілітаційному та корекційно-розвитковому процесі спеціальними навчальними закладами використовуються 45 комп’ютерних програм.

Для забезпечення навчання, виховання, надання корекційної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку в області функціонує система спеціальної освіти: спеціальні дошкільні навчальні заклади і школи, дошкільні групи і спеціальні класи, навчально-реабілітаційні центри та школи-інтернати, а також індивідуальна та інклюзивна форми навчання. За даними лікувально-профілактичних установ в області з порушеннями розвитку обліковано 6201 дітей дошкільного віку (8,8 % від загальної кількості дітей дошкільного віку) та 8517 дітей шкільного віку (7 % від загальної кількості дітей шкільного віку). Виявлення, облік та надання рекомендацій щодо адекватної форми навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюють обласна, районні (міська) психолого-медико-педагогічні консультації.

Упродовж 2014/2015 н.р. психолого-медико-педагогічними консультаціями усіх рівнів виявлено вперше 1361 дитину дошкільного віку (тільки четверта частина) та 2353 дитини шкільного віку (приблизно теж четверта частина) з порушеннями психофізичного розвитку, що становить 25%, від загальної кількості дітей з психофізичними порушеннями, які перебувають на обліку в закладах охорони здоров’я.

Найбільш поширеною формою навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, є спеціальні навчальні заклади, де створені найкращі умови корекційноорієнтованого наачально-виховного, лікувально-відновного, реабілітаційного процесів, що безумовно сприяє послабленню або виправленню вад розвитку учня та максимальному використанню його збережених можливостей, а також індивідуальна форма навчання, де створюються умови організувати навчальних процес, орієнтований на індивідуальні фізіологічні можливості.

У позаурочний час школярі з обмеженими розумовими можливостями спільно зі своїми здоровими однолітками відвідують гуртки та секції, клуби за інтересами, що працюють на базі шкіл, у позашкільних закладах, беруть участь у різноманітних конкурсах мистецького спрямування, фестивалях. Систематично проводяться заходи, метою яких є висвітлення потреб і можливостей дітей-інвалідів з вадами розумового розвитку та формування толерантного ставлення до них, у тому числі присвячені Міжнародному дню інвалідів. Толерантне ставлення  до осіб з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю забезпечується через навчальні курси «Християнська етика», «Основи здоров’я», роботу соціально-психологічних служб закладів освіти області.

Спеціальні навчальні заклади, навчально-реабілітаційні центри є перехідною сходинкою для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому середовищі. Завдяки вміло організованій роботі кваліфікованих спеціалістів дитина отримує відповідну корекційну допомогу, що дозволяє їй перейти на навчання за загальноосвітньою програмою або в інклюзивний клас. За таких умов цього року переведено на навчання за загальноосвітніми програмами 37 дітей.

Дуже повільно впроваджується в області інклюзивне навчання учнів. Так, у 2014/2015 навчальному році класи з інклюзивним навчанням в області організовано  тільки у 16 загальноосвітніх школах для 32 учнів, введено 6,25 ставок асистента вчителя. На індивідуальній формі навчання здобувають спеціальну освіту 260 учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, ще 180 школярів за висновками лікувально-консультативних комісій.

Важлива роль у здійсненні цих заходів належить психолого-медико-педагогічним консультаціям, які сьогодні набувають більш ширших функцій і повноважень, і повинні функціонувати як інформаційно-методичні ресурсні центри з питань корекційної освіти для вчителів та вихователів спеціальних, інклюзивних класів і груп. Через недостатнє наповнення місцевих бюджетів відсутні умови повноцінного функціонування ПМПК у Бережанському, Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському, Шумському,  Козівському та Чортківському, Підгаєцькому районах.

Не завжди є ефективною індивідуальна форма навчання дітей з особливостями розвитку. Це спричинено недостатньою кількістю педагогів, фахівців з корекційної освіти, які не володіють методикою корекційного навчання, програмовим матеріалом, відсутністю корекційного обладнання. У зв’язку з цим, впродовж навчання учень не отримує належної освітньої підготовки і врешті залишається ізольованим від суспільства.

На жаль на сьогодні в області немає можливості проходити курсову підготовку за напрямком «Дефектологія» для педагогічних працівників, які навчають дітей на індивідуальній формі та в інклюзивних класах. Питання проведення курсів підвищення кваліфікації директори спеціальних навчальних закладів вирішують самостійно з профільними ВНЗ: Інститутом корекційної педагогіки та психології Київського національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, Інститутом корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а також Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії наук України

З метою охоплення дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, навчанням відповідно до законодавства про освіту та охорону дитинства, важливо створити банк даних у кожному районі (місті) про кількість таких дітей, який має узагальнюватися та оновлюватися щорічно. При цьому необхідна тісна співпраця органів управління освітою з органами охорони здоров’я, соціального захисту для якомога раннього виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку, що на сьогодні неузгоджено законодавчо.

Продовженням заходів з оптимізації мережі інтернатних закладів є їх реорганізація у сучасні заклади освіти. Зокрема у 2015 році здійснюються організаційні заходи з проведення реорганізації у навчально-виховні комплекси Бережанську обласну комунальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням трудового навчання, Гримайлівську та Струсівську санаторні школи-інтернати у навчально-виховні комплекси відповідного профілю.

 Основні завдання органів управління освітою, навчальних закладів, методичних установ:

  • В установленому порядку затвердити Тернопільському інституті післядипломної педагогічної освіти навчальну програму курсів підвищення кваліфікації у 2016 році за напрямом «Дефектологія. Корекційна педагогіка та психологія», при потребі залучати науковців Інституту спеціальної педагогіки Національної академії наук України, Інституту корекційної педагогіки та психології Київського національного педагогічного університету імені М.Драгоманова та Інституту корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
  • Місцевим органам управління освітою:
  • Продовжувати здійснювати заходи із впровадження інклюзивної освіти в дошкільних навчальних та загальноосвітніх навчальних закладах з метою забезпечення права дитини на освіту за місцем проживання;
  • Створити умови для повноцінного функціонування психолого-медико-педагогічних консультацій, забезпечення їх відповідними кадрами, приміщенням, обладнанням.
  • Директорам інтернатних закладів:
  • Удосконалювати науково-методичну роботу, впроваджувати сучасні наукові методики корекційноорієнтованого навчання, продовжувати співпрацю з профільними вищими навчальними закладами, розширювати напрямки роботи з районними методичними кабінетами та лабораторіями обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;
  • Активізувати роботу інформаційно-ресурсних центрів з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами та консультативних пунктів для батьків;
  • Створювати умови для здобуття освіти в обласних інтернатних закладах нового типу у першу чергу дітям соціально незахищених категорій;
  • Активізувати співпрацю з керівниками підприємств, громадських організацій, благодійних фондів щодо залучення додаткових коштів і створення належних умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку вихованців.
  • Тернопільській обласній психолого-медико-педагогічній консультації здійснити організаційну і практичну роботу щодо створення інформаційно-ресурсних центрів на базі психолого-медико-педагогічних консультацій з метою підтримки сімей, які виховують дітей з особливими потребами.

 

Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч